MNT - Management
Management

 

   În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 627 din 13 iulie 2000, privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.357 din 31 iulie 2000, Muzeul Naţional Tehnic "Prof.ing. Dimitrie Leonida" se află în subordinea Societăţii Comerciale Electrica S.A., societate cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

   Activitatea muzeului se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

   Anual, conducerea S.C. Electrica Serv S.A aprobă un Plan de activitate în care sunt stabilite liniile directoare pe baza cărora sunt definite activităţile ce urmează a fi desfăşurate. În acest Plan sunt descrise activităţile expoziţionale promovate de muzeu, precum şi cele ce pot fi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii de profil. Totodată, sunt planificate activităţile pe linie publicistică, pentru promovarea revistei muzeaului - Memoriae Ingenii. De asemenea, sunt prezentate proiectele de cercetare în domeniul muzeal şi planul de conservare şi restaurare, activităţile de pregătire în domeniul perfecţionării pregătirii personalului şi preocupările de dezvoltare a fondului expoziţional.

   Planurile anuale sunt astfel concepute încât să asigure urmărirea, an de an, a obiectivelor cuprinse în Strategia muzeului.

   Programul expoziţional pentru anul 2012 cuprinde evenimente în cadrul Muzeului, precum şi expoziţii itinerante şi în colaborare cu alte instituţii.

   Activitatea muzeului este analizată în cadrul Rapoartelor de bilanţ anual, unde sunt prezentate atât modul de îndeplinire a proiectelor propuse în Planul de activitate anual şi în Strategia muzeului, precum şi eficienţa utilizării resurselor bugetare şi extrabugetare alocate.